sobota, 30 lipca 2011

Malarstwo Żydów polskich

Jak głosi anegdota, Julian Tuwim zamawiając u Moniki Żeromskiej swój portret miał rzec:
- Pamiętaj, że z tego portretu musi patrzeć na widza czterdzieści wieków żydostwa!

Maurycy Gottlieb - "Modlący się Żydzi"
Polecam krótki artykuł Andrzeja Kobosa będący przeglądem ważniejszych malarzy polskich pochodzenia żydowskiego.
Artyści malarze Żydzi, a stąd i malarstwo żydowskie pojawiło się w sztuce późno, dopiero we wczesnym XIX wieku. Przyczyną późnych narodzin tego malarstwa był zakaz czynienia podobizn powtórzony kilkakrotnie w Mojżeszowym Pięcioksięgu - Torah. (...)
Dopiero Haskalah, ruch żydowskiego Oświecenia, który zaczął rozprzestrzeniać się na przełomie XVIII i XIX stulecia, a z nim emancypacja i niekiedy asymilacja Żydów, z trudem zmieniły żydowskie powstrzymywanie się od malarstwa.
 Całość artykułu: http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje26/text12p.htm

Wystrzegajmy się takich "przyjaciół"

  - Żydzi i muzułmanie muszą się strzec antymuzułmańskich ekstremistów, którzy głoszą poparcie dla Izraela i syjonizmu – uważa Abraham Foxman, dyrektor amerykańskiej AntiDefamation League.

Cały tekst pod linkiem: http://www.znak.org.pl/?lang1=pl&page1=news&subpage1=news00&infopassid1=12755&scrt1=sn

Bredzenie norweskiego mordercy stanowi przypomnienie dla nas wszystkich, że musimy zawsze być czujni wobec tych, w których miłość do narodu żydowskiego zrodziła się z nienawiści do muzułmanów czy Arabów.

piątek, 29 lipca 2011

Riposta na wypociny niejakiego Gmurczyka

Profesor Jerzy Jedlicki, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" pochylił się nad paszkwilanckim tekstem, krążącym po necie, niejakiego Gmurczyka, który podeptał w nim dobrą pamięć Marka Edelmana.
http://www.otwarta.org/koktajl-z-breivika,1425.html

Nasza Hila działa w Kaliszu!

Trzymamy kciuki i wiernie sekundujemy działaniom Haliny Hili Marcinkowskiej. Mazel Tov!

http://przewodnik.onet.pl/wiadomosci/kalisz-cmentarz-zydowski-otwarty-dla-turystow,1,4807537,artykul.html

Książka nie do poduszki

Nowa recenzja książki sprzed dwóch lat.
Warto sobie przypomnieć tę lekturę:
http://www.lekturyreportera.pl/ksiazki/%E2%80%9E%E2%80%A6wszyscy-co-do-jednego-musza-umrzec%E2%80%9D/

Pierwszym Niemcem, który skazał Żydów na śmierć, był antropolog Friedrich Ratzel. Zrobił to w swojej pracy Politische Geographie (1897), pisząc o tym, że ludy nieposiadające własnej państwowości – i, w związku z tym, „przestrzeni życiowej” (Lenbensraum) – są nieuchronnie skazane na destrukcję...

Eli Barbur z ciekawostką historyczną

Eli Barbur jest jednym z nielicznych, którego czytuję na Salonie24:
http://prawdalezynawierzchu.salon24.pl/

Dwóch obywateli Biłgoraja: Artur Bara i niejaki Marian Jagusiewicz

Chodzi o upamiętnienie zamieszkiwania w Biłgoraju Isaaka Bashevisa Singera, noblisty. Najlepszą formą tegoż upamiętnienia byłoby nazwanie jednej z ulic jego nazwiskiem. Chce tego Artur Bara ze Stowarzyszenia Kulturalnego im. Isaaka Bashevisa Singera w Biłgoraju.
Przeciwny projektowi jest Marian Jagusiewicz, który nazwał pomysłodawców uhonorowania Singera "zwolennikami propagowania zła i niszczenia polskiej kultury, wartości narodowych i katolickich".
Na razie batalię wygrywa ten drugi. Projekt zdjęto z porządku obrad miejskiej rady...

Życzę Panu Arturowi i całemu Stowarzyszeniu, by wbrew wyczynom Jagusiewicza udało się uczynić Singera patronem jednej z biłgorajskich ulic.

Antyizraelskość jako przejaw antysemityzmu w Niemczech

fot. http://www.znak.org.pl
"Podejmowana przez niemiecką lewicę krytyka Izraela i wezwania do bojkotu towarów izraelskich mają charakter antysemicki i zakorzenione są w marksistowskiej nienawiści do Żydów – dowodzi publicysta Joachim Käppner.

W 1988 roku Erich Honecker zapewniał żydowskich gości zgromadzonych w siedzibie Rady Państwa z okazji 40 rocznicy pogromu Żydów w hitlerowskich Niemczech, że enerdowscy komuniści będą kontynuować batalię antyfaszystowską. Ale w 1989 roku enerdowski profesor historii Olaf Groehler stwierdził, że kierownictwo partii komunistycznej "nie było w stanie nawet w przybliżeniu zrozumieć, czym tak naprawdę był Holokaust".
Obecna debata Partii Lewicy o tym, jak daleko można się posunąć w krytyce Izraela i w jakim momencie przeradza się ona w antyżydowskie resentymenty stanowi echo zasadniczej dyskusji na temat stosunku komunizmu do Żydów.

Dziś zachodnioniemiecka lewica ostentacyjnie demonstruje swą solidarność z Palestyńczykami, co skłania intelektualistów do burzliwej dyskusji o "lewicowym antysemityzmie". Z pewnością można się doszukać ziarna prawdy w zarzucie pod adresem niemieckiej lewicy, że dzieci i wnuki pokolenia sprawców uczyniły celem swych obsesji i uprzedzeń akurat państwo żydowskie – np. umieszczając na stronie internetowej jednej z komórek Partii Lewicy gwiazdę Dawida wpisaną w swastykę."

Całość artykułu:
http://www.znak.org.pl/?lang1=pl&page1=pressreview&subpage1=pressreview00&infopassid1=3860&scrt1=sn