piątek, 5 sierpnia 2011

Cajtungen - itonim - pisma. Z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku

Prasa żydowska na ziemiach polskich w XX wieku

To wydarzenie jest częścią VIII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

1 września 2011, a więc już za niespełna miesiąc, w Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom w Warszawie, przy ul. Andersa 15, odbędzie się sesja naukowa pt. "Cajtungen - itonim - pisma. Z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku".
W pierwszej części sesji pt. Warszawa na łamach prasy żydowskiej, którą poprowadzi prof. dr hab. Anna Landau-Czajka zostaną wygłoszone następujące referaty: Żydowska Warszawa przez pryzmat reklam w "Izraelicie" - dr Agnieszka Jagodzińska (Uniwersytet Wrocławski), Gmina warszawska i jej problemy na łamach "Izraelity" - mgr Zuzanna Kołodziejska (Uniwersytet Warszawski), Obraz Warszawy lat 30. na łamach "Fołkscajtung" - mgr Magdalena Kozłowska (Uniwersytet Jagielloński).

Hasło części drugiej sesji to: Razem, obok, przeciw? Polska i Polacy w prasie żydowskiej. Zostanie poprowadzona przez dr Agnieszkę Jagodzińska. W jej ramach zostaną wygłoszone następujące referaty: Obraz Polaków w "Naszym Przeglądzie" - prof. dr hab. Anna Landau-Czajka (Instytut  Historii PAN), Satyra na Polskę i Polaków w prasie jidyszowej w latach 1918-1939 - dr Agnieszka Żółkiewska (Żydowski Instytut Historyczny), "Żydostwo polskie chce i będzie żyć…" Polska lat 40. widziana oczyma ocalałych z Zagłady - mgr Ewa Koźmińska-Frejlak.

Część trzecia natomiast nosić będzie tytuł: Prasa żydowska jako narzędzie propagandy, a poprowadzi ją dr Joanna Nalewajko-Kulikov. Referaty wygłoszą: mgr Magda Sara Szwabowicz (Uniwersytet Warszawski) - Propaganda w prasie hebrajskiej okresu międzywojennego, dr Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski) - Religijny feminizm? O czasopiśmie "Bejs Jakow", mgr Marta Janczewska (Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN) Czy "Gazeta Żydowska" była gadzinówką?, dr Renata Piątkowska (Muzeum Historii Żydów Polskich) - W służbie idei. Ikonografia syjonistyczna i robotnicza w prasie żydowskiej. Opiekunem naukowym sesji jest dr Joanna Nalewajko-Kulikov z Instytutu Historii PAN. Gościem honorowym sesji będzie prof. dr hab. Marian Fuks, zajmujący się badaniem prasy żydowskiej w Polsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz