wtorek, 9 sierpnia 2011

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie?!

Okazuje się, że nie tylko chrząszcz brzmi w Szczebrzeszynie. Najlepszy dowód: zaplanowane w sierpniu dni kultury  żydowskiej i chrześcijańskiej.
Jak się dowiadujemy z artykułu Anny Wójtowicz "Szczebrzeszyn - sztetl" (Portal Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN - Leksykon Lublin):
"Dawniej Szczebrzeszyn znany był z mieszkających tu uczonych rabinów. Pod koniec XVI wieku rabin Lezajasz Menechem został mianowany rabinem gminy krakowskiej, największej gminy żydowskiej ówczesnej Rzeczypospolitej.
Rabin Józef Ben Matatjahu Delakrut założył w Szczebrzeszynie lokalną jesziwę, która działała na początku XVII wieku.
W 1701 roku odbyła się w Szczebrzeszynie sesja Sejmu Czterech Ziem. Po roku 1815, gdy Szczebrzeszyn został włączony do Królestwa Polskiego, zniesiono ograniczenia odnośnie osiedlania się Żydów."
W 1921 roku, a więc niespełna 100 lat temu, mniejszość żydowska stanowiła 42% ogółu mieszkańców, a prawosławni - 1,5%.
W 1940 roku synagoga szczebrzeszyńska została spalona przez Niemców, a w 1946 roku runęły sklepienia. W latach 1957–1963 odbudowano ją i zaadaptowano na dom kultury...
Tytuł: Niemcy znęcający się nad Żydami w Szczebrzeszynie; 
Autor: autor nieznany; 
fotografia z Portalu Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN

Z programu zaplanowanych Dni Kultury dowiadujemy się, że będą trwały trzy dni, a każdy będzie poświęcony jednej religii: judaizmowi, prawosławiu i katolicyzmowi. O ile te dwa ostatnie zostały zaopatrzone w honorowe patronaty hierarchów, dzień żydowski takiego patronatu nie ma.
Ale i tak zapowiada się ciekawie:

19 SIERPNIA (piątek) - DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ
15.00 - „Synagogi południowo - wschodniej Polski” wystawa malarstwa Krzysztofa Suszka (Synagoga)
- „Polacy, Rusini, Żydzi. Trzy narody, trzy religie, jedna sztuka.” – prof. Piotr Krasny UJ w Krakowie (wykład)
- „Kobiety w Biblii” – Regina Smoter Grzeszkiewicz (wykład)
-„Miasteczko Bełz” – Jacek Ścibor - vocal, Jolanta Munch-piano (koncert pieśni żydowskich)
-„Imiennik żydowski” i „Słowniczek piśmiennictwa ruskiego” – Regina Smoter Grzeszkiewicz (promocja wydawnictw)
18.00 Koncert muzyki klezmerskiej (Rynek Miejski)
- „Kelcer Kapelie”
- „Rzeszów Klezmer Band”
20.00 Projekcja filmu „Yentl” - wprowadzenie dr Łukasz Jasina "Kultura Liberalna"  (dziedziniec UM)
Cały Program Dni Kultury Żydowskiej, Prawosławnej i Katolickiej na stronie Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz