środa, 24 sierpnia 2011

Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków

III Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego 
dedykowana Janowi Józefowi Lipskiemu 
w 20 rocznicę Jego śmierci 
i 35 rocznicę powołania KOR-u 

Jan Józef Lipski
W twojej ojczyźnie karki się zgina
Przed każdą władzą,
Dla zwyciężonych - wzgarda i ślina,
Gdy ich na kaźń prowadzą.
W twojej ojczyźnie gdyś hołdy składał -

Przed obce trony.
W ojczyźnie mojej, jeśli kto padał,
To krwią zbroczony.
W ojczyźnie twojej do obcych w wierze

Bóg się nie zniża.
Moja ojczyzna świat cały bierze
W ramiona krzyża.
W twojej ojczyźnie sławnych portrety,

Tom w etażerce.
W mojej ojczyźnie słowa poety
Oprawne w serce.
Chociaż ci sprzyja ten wieczór mglisty

I noc bezgwiezdna,
Jakże mnie wygnasz z ziemi ojczystej,
Jeśli jej nie znasz?

Antoni Słonimski

"Patriotyzm to nie tylko szacunek 
i miłość do tradycji, 
lecz również nieubłagana selekcja 
elementów tej tradycji…”
Czy jesteśmy tolerancyjni i otwarci? Czy jesteśmy gotowi sprostać wyzwaniom wielonarodowej i wielokulturowej Europy i stać się jej członkami bez poczucia wyrzekania się polskiej tożsamości narodowej?

Przyjdź na debatę i weź udział w dyskusji
… czyli o tym, czy możliwy jest patriotyzm 
bez ksenofobii

III Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego dedykowana pamięci współtwórcy KOR-u, Jana Józefa Lipskiego

Debatują: Sylwia Chutnik, Henryk Wujec oraz PUBLICZNOŚĆ
Moderuje: Jerzy Jedlicki

Po debacie mini-koncert Jacka Kleyffa i Michała Tarkowskiego

Zapraszamy

Paula Sawicka i Andrzej Seweryn

19 września 2011
godz. 17.45
Scena Kameralna Teatru Polskiego w Warszawie 
 (wejście od ul. Sewerynów). Wstęp wolny.

W debacie można też uczestniczyć za pośrednictwem internetu od godz. 18.00 - 20.30


Teatr Polski - instytucja kultury oraz Otwarta Rzeczpospolita - stowarzyszenie, które przeciwstawia się antysemityzmowi oraz wszelkim formom ksenofobii i dyskryminacji w życiu publicznym współorganizują kolejną otwartą debatę. Tematem pierwszej była mowa nienawiści i przestroga, że „zło może urosnąć”; drugiej – spór o obecność w przestrzeni publicznej symboli, wyrażających lub wzbudzających niechęć, wrogość i zachęcających do nietolerancji, spór o to „czyja jest przestrzeń publiczna”.

I chociaż Rzeczpospolita była przez stulecia ojczyzną wielu narodów, które zapełniały jej przestrzeń tworami swoich kultur, które współistniały, a nierzadko mieszały się ze sobą, ciągle widzimy potrzebę rozmawiania o tym, co sprzyja tolerancji i o tym, czym jest zło szerzenia nienawiści.

Przywołując esej Jana Józefa Lipskiego z 1981 roku, Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy, świadomi zmian, które od tego czasu nastąpiły, chcemy zapytać o megalomanię narodową i ksenofobię dzisiejszych Polaków. Skłania nas do tego coraz częstszy na ulicach miast, widok młodych ludzi maszerujących pod hasłami nawołującymi do jednonarodowej, jednoreligijnej i jednorasowej Polski oraz otwarte pochwalanie i głoszenie nacjonalizmu i szowinizmu. Podobne, niepokojące tendencje obserwujemy w innych krajach Wspólnej Europy. Bywa już, że te idee, tolerowane w wydarzenia na norweskiej wyspie Utoya.

„Patriotyzm to nie tylko szacunek i miłość do tradycji, lecz również nieubłagana selekcja elementów tej tradycji, obowiązek intelektualnego wysiłku. Wina za fałszywą ocenę przeszłości, za utrwalanie fałszywych moralnie mitów narodowych, za służące megalomanii narodowej przemilczanie ciemnych plam własnej historii jest zapewne mniejsza z moralnego punktu widzenia niż wyrządzanie zła bliźnim, lecz przecież jest źródłem dzisiejszego zła i zła przyszłego” – odpowiadał Jan Józef Lipski rzecznikom „patriotycznej” głupoty wyrażanej w formule „miłości do wszystkiego co polskie”.

Czy historia wielonarodowej Rzeczpospolitej pozostawiła jakieś ślady w świadomości narodowej dzisiejszych obywateli? Czy jesteśmy tacy tolerancyjni i otwarci, za jakich się uważamy? Czy jesteśmy, jako społeczeństwo, gotowi sprostać wyzwaniom wielonarodowej i coraz bardziej zróżnicowanej kulturowo Europy i stać się jej członkami bez poczucia wyrzekania się polskiej tożsamości narodowej?


Przyjdź na debatę i weź udział w dyskusji
Po debacie mini koncert Jacka Kleyffa i Michała Tarkowskiego
Zapraszamy !!!
Paula Sawicka i Andrzej Seweryn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz